Medycyna pracy

Każdy pracownik może liczyć na pomoc, którą oferuje medycyna pracy. Oczywiście w większości zakładach pracownicy wysyłani są na co miesięczne badania, które mają potwierdzić ich zdolność do pracy jak również ocenić zdrowie. Lekarz, który zajmuje się medycyną pracy bada także w jaki sposób na pracownika ma wpływ jego środowisko pracy. Oczywiście najbardziej narażeni na występowanie różnych groźnych chorób są ludzie, którzy wykonują następujące zawody: górnik, ogólny pracownik kopalni, budowlaniec, hutnik, spawacz. Wszystkie te zawody mają wpływ na zdrowie pracownika, który niestety często nie wie, że choruje na chorobę wywołaną przez pracę. Lekarz, który zajmuje się tą dziedziną medycyny diagnozuje każdego pracownika, przeprowadza z nim wywiad bądź także jeżeli zachodzi taka potrzeba rozpoczyna leczenie. Myślę, że każdy człowiek wykonujący jakikolwiek zawód odczuwa jego wpływ na swoje zdrowie. Nawet jeżeli jest to zawód księgowej wieczny stres jest także bodźcem, który wywołuje załamania nerwowe oraz depresje.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *